Männyn siemenet

Jalostetulla männyn siemenviljelyssiemenellä perustetun metsän tilavuuskasvu on optimaalisella käyttöalueella 15 – 25 % suurempi kuin paikallisella metsikköalkuperällä syntyneen metsän. Jalostetun siemenen käyttö on pieni kustannus, mutta siitä saadut hyödyt ovat suuret metsänomistajalle.

Jalostetuilla siemenillä perustettu metsä tuottaa kiertoaikana rekkakuormallisen enemmän puuta hehtaarilla ja järeytyy uudistuskypsäksi 10-20 vuotta nuorempana. Puut ovat järeämpiä ja runkojen oksaisuus on vähäisempää, joten metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta.