Männyn siemenet

Männyn siementen suositeltavin kylvöajankohta on keväällä lumen sulamisen jälkeen, kun maa on hieman ehtinyt lämmetä. Silloin maa on sopivan kosteaa ja olosuhteet otolliset siementen itämiselle. Kylvöä voidaan tehdä juhannukseen asti.

Syyskylvössä ajatuksena on säilöä siemenet lumen alla, jotta ne itävät seuraavana keväänä olosuhteiden muuttuessa itämiselle sopivaksi. Kylvöajankohdan tulee olla niin myöhäinen, etteivät siemenet ehdi itää ennen pakkasia. Etelä- ja Keski-Suomessa syyskylvön onnistuminen on epävarmaa lämpimien syksyjen ja mahdollisten vähälumisten talvien vuoksi, eikä syyskylvöä tämän takia suositella. Pohjois-Suomessa on saatu hyviä tuloksia loppusyksyllä, juuri ennen lumentuloa, tehdyillä männyn kylvöillä.

Jalostetulla männyn siemenviljelyssiemenellä perustetun metsän tilavuuskasvu on optimaalisella käyttöalueella 15 – 25 % suurempi kuin paikallisella metsikköalkuperällä syntyneen metsän. Jalostetun siemenen käyttö on pieni kustannus, mutta siitä saadut hyödyt ovat suuret metsänomistajalle.

Jalostetuilla siemenillä perustettu metsä tuottaa kiertoaikana rekkakuormallisen enemmän puuta hehtaarilla ja järeytyy uudistuskypsäksi 10-20 vuotta nuorempana. Puut ovat järeämpiä ja runkojen oksaisuus on vähäisempää, joten metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta.