Ladataan hakutuloksia
Ostoskori

Tietosuojaseloste

Tapio Palvelut Oy:n tietosuojalauseke

REKISTERINPITÄJÄ

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Tapio Palvelut Oy (Y-tunnus 0498749-8)
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

Olemme sitoutunut suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn laillinen oikeusperuste Karttakauppa.fi- ja Metsäkauppa.fi-verkkokaupassa on GDPR:n (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679, artiklan 6, kohdan 1 a ja b) mukaan: tilauksen perusteella asiakkaan ja Tapio Palvelut Oy:n välille syntyy sopimussuhde, joka ei vaadi erityistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja kerätään myös markkinointia varten. Suostumus markkinointiin kerätään tämän selosteen kohdan Markkinointi mukaisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaspalveluun
 • tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • väärinkäytösten estämiseen
 • markkinoinnillisiin tarkoituksiin luvan antaneille
 • palveluiden kehittämiseen esim. kyselytutkimusten kautta

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Karttakauppa.fi / Metsäkauppa.fi -sivuston väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Käyttäjän itsensä antamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä ja tilausta tehtäessä.

 • Nimi
 • Osoite, mukaan lukien toimitusosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Sähköisen markkinoinnin lupa ja kielto
 • Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
 • Muut palvelun analytiikkaan ja markkinointiin liityvät tiedot

Rekisteröityneet asiakkaat voivat tarkastella ja hallita omia tietoja kirjautumalla sisään Karttakauppa.fi / Metsäkauppa.fi -verkkokauppaan. Tilauksien tiedot, jotka on tehty ilman rekisteröitymistä, saa kysymällä asiaa asiakaspalvelusta: info(at)tapionverkkokauppa.fi.

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN SÄILYTYS

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään Tapio Palvelut Oy:n Karttakauppa.fi / Metsäkauppa.fi:ssä työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla teknisellä suojauksella.

Tapio Palvelut Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa ja pilvipalvelussa olevia tietoja EU:n alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Yrityksessä on käytössä ISO 27001 -standardiin pohjautuva tietoturvan hallintajärjestelmä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Tapio Palvelut Oy (Y-tunnus 0498749-8)
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Karttakaupan / Metsäkaupan järjestelmistä, jonka jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle osalla tiedoista muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme lainmukaisen ja turvallisen verkkokauppaympäristön.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan varmentamiseksi.

KYSELY- JA KULUTTAJATUTKIMUKSET

Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme odotuksia, mieltymyksiä ja tottumuksia kyselytutkimusten kautta. Osana tuote/palvelukehitystä teemme vuosittain asiakaskyselyn joka lähetetään osalle edellisen vuoden aikana verkkokaupasta tilanneille henkilöille. Asiakkaat saavat itse päättää, osallistuvatko he kyselyyn.

MARKKINOINTI

Verkkokaupan asiakkaalle saa lähettää jatkossa sähköistä markkinointia, jos asiakas on aktiivisesti sallinut sen.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada selvitys itseäsi koskevista henkilötietoidoista, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista sähköisesti.
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Joissain tapauksissa saatamme joutua pyytämään sinua saapumaan toimistollemme paikan päälle, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi.

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: info(at)tapionverkkokauppa.fi.

Verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat näkevät tiedot myös itse suoraan kirjautumalla sisään Karttakauppaan/Metsäkauppaan.

Voit myös koska tahansa lopettaa asiakastilisi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: info(at)tapionverkkokauppa.fi

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, jos esimerkiksi kirjanpitolaki tai kuluttajakauppaa koskeva lainsäädäntö vaatii säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

VASTUSTAMISOIKEUS

EU:n GDPR-tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle oikeuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

TIETOJEN LUOVUTUS

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info (at)tapionverkkokauppa.fi

EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymin tunnistenumeron. Tiedosto säilytetään tietokoneellasi selaimesi yhteydessä. Se ei vahingoita tietokoneitasi tai tiedostojasi. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esimerkiksi selaamistasi internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaisi” sinut tullessasi sivulle seuraavan kerran. Niiden avulla voimme tarjota sinulle yksilöityjä tietoja ja palveluja.

Evästeiden käytön tarkoitus on parantaa ja mukauttaa käyttökokemustasi sivustollamme sekä auttaa meitä analysoimaan ja kehittämään sivustoa edelleen.

Evästeet ovat välttämättömiä verkkokaupan ja sivuston sisäänkirjautumisen toimivuuden kannalta.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa hyödynnetään myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Karttakauppa/Metsäkauppa käyttää Facebook- sekä Google AdWords-mainontaa, Google AdSense ja Google Tag Manager-palveluja.

Voit koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices –sivustolta.

Nordea Connect kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

SOSIAALISET LAAJENNUKSET JA YHTEISÖLIITÄNNÄISET

Verkkokaupan sivustolla käytetään yhteisöliitännäisiä, jotka latautuvat kolmannen osapuolen ylläpitämillä palvelimilla.

Tapio Palvelut Oy:n verkkokaupan käyttämät sosiaaliset laajennukset ja linkit niiden tietosuojakäytäntöihin:

Facebook: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google (ml. YouTube): https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Näihin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

SIJAINTI- JA VÄLITYSTIEDOT

Kun vierailet verkkosivustollamme, siitä jää jälkiä verkkoon. Mikäli kirjaudut järjestelmäämme, nämä nämä jäljet tai niin kutsutut välitystiedot voidaan yhdistää sinun tietoihisi.

Välitystietoja ovat esimerkiksi yhteytesi:

 • osapuolten tiedot
 • IP-osoite ja reitti
 • tiedonsiirtoprotokolla
 • tapahtuma-aika
 • päätelaitetiedot ja päätelaitteen sijainti

Sijaintitietoja voidaan käyttää mobiililaitteesi maantieteellisen sijainnin ilmaisemiseen, mikäli annat siihen suostumuksen. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi kohdennetun ja sijaintiisi perustuvan mainonnan esittämiseksi. Voit antaa suostumuksen sijaintietojen käyttöön päätelaitteesi ja sovelluksesi asetuksista. Voit myös kieltää sijaintitietojen käytön asetusten avulla.

YHTEYDENOTOT

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota yhteys asiakaspalveluumme: info(at)tapionverkkokauppa.fi

Ostokset näppärästi samalla Karttakaupasta

Karttakaupasta löydät monipuolisesti painettuja ja digitaalisia karttoja, kirjoja ja oppaita luonnossa ja vesillä liikkujille, retkeilijöille, tienkäyttäjille sekä matkailijoille. Ostoskori on verkkokaupoille yhteinen.

Tutustu valikoimaan